Xəbərlər

img

AVROPA HÜQUQ XİDMƏTİ "BİZNES TARİF PAKETİ"

Xidmət/Tarif planı

“Biznes”

1 illik

Şifahi hüquqi məsləhət

       Məhdudiyyətsiz

Sahibkarlıq məsələlərinə şifahi hüquqi məsləhət

                                     Məhdudiyyətsiz

Danışıqları hüquqşünasa etibar et

              Məhdudiyyətsiz

Nümunəvi sənədlərin və onların hazırlanması üzrə təlimatların təqdim edilməsi 

              Məhdudiyyətsiz

Yazılı məsləhət

                                                             4                                            

İstifadəçi sayı

                     3-ə qədər

Əlavə xidmətlər üzrə endirim

               15%

Tarif planının 1 (bir) illik qiyməti (Net, manat)

               125